Korekta obrotu po zwrocie towaru

Gdy podatnik wystawi fakturę korygującą sprzedaż, dokumentującą zmniejszenie przyznanego rabatu, powinien z tego tytułu podwyższyć VAT należny w miesiącu jej wystawienia. A zatem w miesiącu, w którym kontrahent utracił prawo do kwoty rabatu w wyniku zwrotu towaru objętego rabatem (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 maja 2012 r. - IPTPP2/443-108/12-04/PR).
Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, uzależniony jest od okoliczności powodujących korektę faktur pierwotnych. Jeżeli przyczyna korek-ty powstaje w terminie późniejszym (innym niż w chwili wystawienia faktury pierwotnej), należy uznać, że dana faktura korygująca powinna zostać ujęta w bieżącej deklaracji VAT, czyli w miesiącu, w którym nastąpił zwrot towaru objętego rabatem.
źródło: Rzeczpospolita nr 132 z 08.06.12 – strona D4

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.