CDAP Biuro Rachunkowe

CDAP Biuro Rachunkowe świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej, rozliczeń ZUS, GUS i inne.

Lepiej od razu powierzyć swoje rozliczenia księgowe doradcy podatkowemu. To gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu.


Zakres usług

Księgi Rachunkowe

 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • księgowanie, dekretowanie dokumentów,  zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • kontrola dostarczonych dokumentów pod względem formalnym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Kadry i Płace

 • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych.
 • ewidencja czasu pracy, urlopów,
 • przygotowywanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • elektroniczne rozliczenia ZUS.

 

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.