Formy współpracy

Usługi doradcze wykonywane są na podstawie:

1. zlecenia usługi w formie elektronicznej "CDAP ONLINE" - poprzez zgłoszenie za pośrednictwem serwisu,

2. indywidualnych zleceń (telefonicznych, mailowych, pisemnych),

3. umowy o stały nadzór podatkowy. Umowa o stały nadzór podatkowy zapewnia stały kontakt z doradcą podatkowym i umożliwia uzyskanie szybkich porad z zakresu prawa podatkowego (telefonicznych oraz pisemnych). Jest to stała współpraca z Klientem, zapewniającą pełną, bieżącą obsługę prawną,

4. współpracy w ramach prowadzenia określonej sprawy spornej lub administracyjnej, obejmującą przygotowywanie projektów pism, prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta w ramach postępowania i poza postępowaniem, udział w rozprawach i innych posiedzeniach przed organami sądowymi, podatkowymi.

 

Cennik:

Forma współpracy oraz specyfika wykonywanej usługi decyduje o naszym sposobie rozliczeń z Klientem. Może być to:

1. ryczałt bez limitu godzin,

2.ryczałt z limitem godzin rozliczanych w ustalonym okresie (np. miesięcznym),

3. stawka godzinowa,

4. wynagrodzenie z elementami success fee (premii za osiągnięcie sukcesu),

5. kwotowo określone wynagrodzenie, za wykonanie z góry określonego zakresu usług.

Zakres współpracy (świadczonej pomocy prawnej) oraz zasady ustalania wysokości wynagrodzenia uzgadniamy zawsze z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

W przypadku reprezentowania Klientów w postępowaniach, na bieżąco informujemy o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich sytuację prawną i przedstawiamy warianty kolejnych działań procesowych.

Uzgadniamy także z Klientami na bieżąco kwestie dotyczące nakładu pracy poświęcanego dla podjęcia określonych kroków i związanych z nimi kosztów, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów opłat sądowych lub innych opłat i wydatków związanych z postępowaniem.

 

 

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.