22-26 stycznia 2012 r. – Aktualne zagadnienia VAT, CIT, podatku dochodowego oraz grunty, budynki i budowle w rozliczeniach podatkowych.

Organizator:  Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER”

Miejsce szkolenia: Wrocław

Prowadzący: Ewa Dudała

Temat: Aktualne zagadnienia VAT, CIT, podatku dochodowego oraz grunty, budynki i budowle w rozliczeniach podatkowych.

 

Omawiane zagadnienia:

I. Podatek od towarów i usług

1. Nieodpłatne przekazanie towarów, darowizny, reprezentacja, reklama, sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe - po nowelizacji 2011.

2. Użycie i zużycie towaru stanowiącego majątek przedsiębiorstwa na cele osobiste jako nowy przypadek opodatkowania od 1 kwietnia 2011 r.

3. Nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane od 1 kwietnia 2011r.

4. Niedobory i ubytki a podatek należny i naliczony VAT.

5. Refakturowanie a usługa kompleksowa.

6. Podatek naliczony - terminy ewidencjonowania faktur zakupowych i zasady odliczeń.

7. Najnowsze orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych dotyczące kontrowersyjnych kwestii w zakresie podatku VAT

 

II. Podatek dochodowy od osób prawnych.

1.Istota podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Przedmiot opodatkowania (dochód/strata).

3.Podstawa opodatkowania.

4. Kategorie przychodów i kosztów z działalności gospodarczej.

5.Koszty uzyskania przychodów. 

6. Koszty pośrednie i bezpośrednie – zasady rozliczania.

7.Nieodplatne świadczenia w świetle podatków dochodowych.

8. Ubytki i niedobory a podatek dochodowy.

 

III. Podatek od nieruchomości - grunty, budynki i budowle. 

1.Pojęcie gruntu, budynku oraz budowli w kontekście zmian w ustawie Prawo budowlane oraz inne pojęcia kształtujące obowiązki w podatku od nieruchomości.

2.Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości

3.Zadania gminnych organów podatkowych

4.Przedmiot opodatkowana, podstawa opodatkowana, powstanie obowiązku podatkowego oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości

5. Budowle znajdujące się w budynkach, np.:

  • urządzenia i maszyny na fundamentach,
  • sieci elektroenergetyczne,
  • urządzenia transformatorów,
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
  • inne.


IV. Panel dyskusyjny

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.