20 i 31 stycznia 2012 r. – Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – porównanie przepisów podatkowych z rachunkowymi.

 

Organizator:  Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Prowadzący: Ewa Dudała

Temat: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – porównanie przepisów podatkowych z rachunkowymi.

 

Omawiane zagadnienia:

I.  Środki trwałe:

1. Środki trwałe wg ustawy o rachunkowości oraz wg przepisów podatkowych – porównanie definicji.

2. Budowa środka trwałego – konsekwencje podatkowe i bilansowe..

3. Inwestycje w obcych obiektach wg prawa podatkowego i bilansowego.

4. Klasyfikacja środków trwałych - jej charakterystyka i zakres stosowania w prawie podatkowym.

 

II. Wartości niematerialne i prawne:

1. Wartości niematerialne i prawne wg ustawy o rachunkowości oraz wg przepisów podatkowych – porównanie definicji.

2. Prawa spółdzielcze i nakłady na te prawa.

3. Prawa majątkowe, licencje, koncesje.

4. Charakter prawny stron internetowych.

 

III. Wartość początkowa:

1. Wartość początkowa w razie odpłatnego nabycia.

2. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją, subwencją, dopłatami.

3. Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych częściowo odpłatnie.

4. Odsetki a wartość początkowa – wyjaśnienia MF.

5. Korekta wartości początkowej. 

6. Wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym. 

7. Rozwiązywanie przykładów.

 

IV. Amortyzacja:

1. Zasady i metody amortyzacji.

2. Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 

3. Stawki amortyzacyjne obniżone i podwyższone.

4. Amortyzacja jednorazowa. 

 

V. Wartość początkowa a podatki dochodowe:

1. Wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a koszty uzyskania przychodu.

2. Ulepszenie, modernizacja, adaptacja, remont.

3. Warunki uznania wydatków za ulepszenie.

4. Likwidacja a ulepszenie. 

5. Remont – wg Prawa budowlanego. 

6. Rola opinii biegłego przy kwalifikacji ulepszeń i remontów. 

7. Komputer i jego oprogramowanie a ustalanie wartości początkowej.

 

VI. Straty w majątku trwałym – omówienie wybranych przykładów.  

 

VII. Amortyzacja a podatek dochodowy

1. Odpisy amortyzacyjne i korekta amortyzacji.

2. Omówienie wybranych przykładów związanych z amortyzacją.

3. Budynki i lokale a amortyzacja. 

 

VIII. Ewidencja i inwentaryzacja  ST i WNiP.

 

IX. Dyskusja, analiza problemów zgłoszonych przez słuchaczy, odpowiedzi na pytania. 

 

X. Sygnalizacja zmian w podatkach dochodowych 2012 r.

 

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.