21 lutego 2012 r. – Najnowsze zasady rozliczania podatku od towarów i usług w spółdzielniach mieszkaniowych – w świetle nowych przepisów, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa NSA i WSA.

Organizator:  Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Prowadzący: Ewa Dudała

Temat: Najnowsze zasady rozliczania podatku od towarów i usług w spółdzielniach mieszkaniowych – w świetle nowych przepisów, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa NSA i WSA.

 

Omawiane zagadnienia:

1. Charakterystyka zmian przepisów od 1 stycznia 2012 r. 

2. Ważne informacje w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu opłat za czynności związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych wykonywane przez wspólnoty mieszkaniowe. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotu administrującego zasobami wspólnot mieszkaniowych. 

4. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowej a podatek VAT – najnowsze trendy interpretacyjne sądów administracyjnych oraz Ministra Finansów.

5. Podsumowanie zasad rozliczania umów najmu, dzierżawy na gruncie podatku VAT.

6. Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną – w tym m.in. zakupy dotyczące infrastruktury towarzyszącej, rekultywacja terenów zielonych, zakładanie i naprawa chodników osiedlowych, parkingi, itp.  – w świetle najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji podatkowych. 

7. Rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu dostawy budynków, budowli, lokali przez spółdzielnie mieszkaniowe.

8. Rozwiązywanie przykładów, dyskusja, odpowiedzi na pytania słuchaczy. 

Doradca podatkowy

Ewa Dudała

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

nr wpisu 11589

Zadaj pytanie

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.

Postaramy się pomóc we wszystkich kwestia podatkowych i księgowych.